Lovkrav om Diversitet

20 January 2023

Diversitet er blevet nyt fast punkt på den politiske dagsorden, men hvordan sikrer virksomhederne god omstilling?

Vedtag fra Erhvervsstyrelsen om kønsdiversitet på flere ledelsesniveauer trådte i kraft d. 1/1 2023. Det betyder skærpede regler for krav om måltal og politikker for kønsdiversitet i danske virksomheder.

Hvem omfatter vedtaget?

De nye regler omfatter 2.387 store virksomheder, statslige virksomheder (herunder aktieselskaber) samt børsnoterede aktieselskaber (+313m DKK omsætning, +250 heltidsansatte, +156m DKK balancesum). Her er det nye mål for kønsneutrale virksomheder, af erhvervsstyrelsen, defineret som en 40/60 fordeling efter de juridisk bestemte køn.

Det er dermed heller ikke længere nok for moderselskabet at opstille måltal og politikker på baggrund af hele koncernen. Såfremt datterselskabet selv er omfattet af reglerne, skal disse opstille egne måltal og politikker, der skal sikre en kønsneutral ledelse fra øverste ledelseslag og to lag ned.

I samme anledning, foretages der en ændring i årsregnskabslovens § 99 b, hvor virksomheder der er omfattet af reglerne, fremadrettet skal angive statistik om nuværende kønsfordeling, måltal og politikker samt status på opfyldelsen af disse i ledelsesberetningen.

Nye tal fra Analyse & Tal viser, at 44% af bestyrelserne udelukkende består af mænd, hvor det kun er hvert femte bestyrelsesmedlem der er kvinde og hvert tiende bestyrelsesformand der er kvinde. Det betyder med andre ord, at knap halvdelen af Danmarks store virksomheder ingen kvinder har i bestyrelsen.

Hvordan bliver din virksomhed klar til omstillingen?

Hos Friisberg & Partners International har vi altid haft diversitet og softskills i sigtekornet i jagten på talent. Det stammer fra, at vi er en organisation med fokus på DEI, og at 60% af vores Man. Partner på verdensplan er kvinder. Vores grundholdning er at de bedst performende teams i et globaliseret marked, er dem med forskellige holdninger, perspektiver og kulturelle baggrunde. I 2022 har vi hos Friisberg & Partners Int. Denmark sourced lige knap 900 kandidater, hvoraf kønsfordelingen har været 50/50. Yderligere har vi i disse stillinger på topledelsesniveau placeret 45% kvinder og 55% mænd, hvilket bevidner om at vi gerne vil gå forrest, når det handler om at diversificere vores kunders talent pool.

Vi har på vores nylige 117’ende konference og dertilhørende Diversity Debate i København, bl.a. diskuteret; Hvordan virksomhederne selv kan fjerne barrierer, der hindrer kvinder i at søge topstillinger. Her er 3 overbevisende fund:

  1. At promovere interne kvindelige kandidater, så de kan blive fremtidens rollemodeller.
  2. At man etablerer mentor programmer, som skal inspirere kvinder til at søge C-level stillinger og udfordre karriere ankeret om stabilitet og livsstil.
  3. At man kontinuerligt opfordrer kvinder til, oftere at skifte roller, så karriereprofilen udvides og bygges.

Yderligere, hvordan vi kan sikre at vores kunder bliver bedre til at tiltrække kvindeligt talent, nemlig gennem;

  • Udvidelse og opfordring til at bruge vores service, Female Talent Mapping, som understøtter en divers talent pool.
  • Anbefalinger til kunder om udvidelse af søgekriterier, specielt i de mandsdominerede sektorer som Engineering, Finance & IT mf.
  • At fokusere mere på overførbare skillsets, fremfor direkte brancheerfaring i job specifikationerne.
  • Uddannelse og oplysning til vores klienter om fordelene ved at have en mere diversificeret bestyrelse og CxO team.

Som en del af et Europas ældste executive search firmaer, har vi i Friisberg & Partners International Denmark, redskaberne der skal til for proaktivt at hjælpe jeres virksomhed med at fremme diversiteten på ledelses og bestyrelsesniveau. Det foregår gennem at arbejde med realistiske indsatser for at udarbejde politikker, måltal og for at tiltrække diversificeret talent. Er din virksomhed blandt de 90% som har underrepræsentation af kvinder og ønsker I at ændre dette? Vi tør godt gå forrest, tør i?

Se vores udvalg af services på: https://friisberg.com/services/

Appendix:

https://www.scielo.br/j/cebape/a/WPJBgkq5ByTv7y9ZVsjBp5w/?lang=en&format=pdf

https://sgnation.dk/rapporter/Kvinder-er-lige-saa-gode-ledere-som-maend-men-tror-mindre-paa-egne-evner

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters

https://kromannreumert.com/nyheder/ny-lov-vedtaget-skaerpede-krav-om-maaltal-politikker-underrepraesenterede-koen-samt

https://friisberg.com/balanced-boards-2/

Diversity Debate

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L117/baggrund.htm

https://www.ogtal.dk/publication/48-procent-af-virksomheder-underlagt-lov-om-maltal-har-ingen-kvinder-i-bestyrelsen

Friisberg

We support our clients wherever they do business

We have offices and people in many of the world's major cities.
Find an office
test map
© 2023 – 2024 J. Friisberg International S.A. – All Rights Reserved.
calendar-fullcrossmenu