Sorry, your browser is not supported.

For an improved experience, please update your browser to one of the following:

For urgent assistance, please contact us:
contact@friisberg.com

Sustainability Manager

In numele clientului nostru, HEINEKEN Romania, recrutam Sustainability Manager

Parte din echipa de Corporate Affairs, responsabilul pe aria de sustenabilitate va conduce și coordona obiectivele ambițioase asumate de HEINEKEN România.

Descriere rolului și a responsabilităților

Managerul de sustenabilitate va defini strategia de sustenabilitate si responsabilitate sociala a HEINEKEN Romania si va gestiona implementarea proiectelor aferente.

Astfel, ca manager de sustebabilitate, te vei ocupa de:

 • implementarea, gestionarea și livrarea proiectelor strategice de sustenabilitate, în linie cu strategia companiei;
 • Asigurarea interfatei  pe plan intern, in raport cu toate funcțiunile implicate, insa si cu echipele globale;
 • gestionarea din perspectivă strategică și operațională a  planurilor existente, dar si conceperea unor noi planuri;
 • Implementarea guvernanței si livrarea strategiilor globale din zona de Sustenabilitate și Responsabilitate, din cadrul „EverGreen” si „Brew a Better World 2030;
 • Definirea prioritatilor și strategia ariilor de sustenabilitate și responsabilitate, asigurând îndeplinirea obiectivelor, acțiunilor și indicatorilor de monitorizare, în coordonare cu toate departamentele implicate;
 • Identificarea punctelor forte și zonelor de crestere ale companiei pe partea de mediu, și propunerea măsurilor de îmbunătățire, la nivel de consolidarea a reputatiei companiei; Propunerea acțiunilor de comunicare internă și externă, în coordonare cu echipa de comunicare din cadrul Corporate Affairs si nu numai, care să contribuie la dezvoltarea imaginii și reputației companiei la nivel national, dar si la nivelul comunităților din care HEINEKEN face parte;
 • Propunerea si implementarea actiunilor de promovare a activitatilor derulate pentru implementarea strategiei de sustenabilitate;
 • Urmarirea respectarii tuturor reglementărilor și a legislației în materie de sustenabilitate și protecție a mediului înconjurător, colaborand cu rolul de Public Affairs, din cadrul echipei de Corporate Affairs, precum si cu echipa de Legal Affairs;
 • Organizarea informărilor către diversele audiente asupra tematicilor prioritare și organizaea acțiunilor de conștientizare in ariile aferente, destinate diverselor audiente, precum si întregii echipe HEINEKEN Romania;
 • Pregătirea diferitelor rapoarte, atat catre echipele interne, cat si catre cele externe.

 

Experiență & Aptitudini profesionale

 • Experiență solida de Project Management și gestionare a stakeholderilor interni si externi;
 • Abilitati solide de leadership și capacitate de a crea relații constructive între departamente și funcțiuni diferite, pentru livrarea agendei companiei in ariile aferente rolului;
 • Capacitatea de a gestiona proiecte complexe și inovative și de a motiva și influența diverși stakeholderi;
 • Cunoaștere solida a subiectelor (inclusiv a aspectelor tehnice) din domeniul sustenabilitatii si responsabilitatii sociale, protecției mediului înconjurător; cunoasterea legislației aferente zonei de mediu;
 • Abilități de influențare, comunicare și realizarea de prezentări;
 • Cultură generală privind strategiile la nivel UE și/ sau global în ceea ce privește proiecte si finanțări legate de protecția mediului înconjurător si altor arii legate de rol;
 • Abilitati avansate de comunicare si engagement, pentru a promova agenda in companie si in afara ei, acolo unde va fi cazul;
 • Orientare spre atingerea rezultatelor în termenele preconizate și în limita bugetului disponibil;
 • Nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze si a termenilor specifici ariilor care intra sub incidenta acestui rol.

 

Our People

Our Offices

Looks like you are in Boydton, United States.

We operate all over the world.

Click an office for more information...